Woo-besluit z2023-02978: Meldingen over integriteitsschendingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een Woo-verzoek ontvangen over integriteitsschendingen.

De AP maakt geen informatie openbaar, omdat deze niet beschikbaar is. 

Download
Wob/Woo-besluit