Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them

Deze (Engelstalige) guidelines van de EDPB gaan over over misleidende ontwerpen op sociale media.

Misleidende ontwerpen zijn interfaces die gebruikers ‘sturen’ om keuzes te maken die ze niet willen maken. En die mogelijk zelfs schadelijk voor hen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Gebruikers overladen met informatie of opties. Zodat zij meer persoonsgegevens verstrekken dan normaal.

  • Het voor gebruikers moeilijk of zelfs onmogelijk maken om zich te informeren over de privacyopties die zij hebben op een pagina.
  • Het opzettelijk onduidelijk ontwerpen van de interface. Waardoor het voor gebruikers niet duidelijk is waarvoor hun persoonsgegevens worden verwerkt.

De guidelines geven praktische aanbevelingen aan ontwerpers én gebruikers van sociale media. De guidelines zijn opgesteld door de European Data Protection Board (EDPB)

Download
Guidelines