Circulaire wetgevingsadvisering AP

Brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan ministeries over wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van wetgevingsadvisering door de AP.

De AP moet om advies gevraagd worden bij het opstellen van wet- en regelgeving die betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens.

Een van de wijzigingen in dit proces van wetgevingsadvisering is dat de AP wetgevingsadviezen per 1 september 2023 binnen 2 weken openbaar maakt door publicatie op de website van de AP.

Download
Beleidsdocument