Brief aan provincie Zuid-Holland

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een aantal signalen ontvangen over de staat van de privacy- en informatiehuishouding van de provincie Zuid-Holland. Daarom heeft de AP met de provincie Zuid-Holland een gesprek gevoerd. 

In deze brief staan de afspraken die de AP tijdens dit gesprek met de provincie Zuid-Holland heeft gemaakt om de privacy- en informatiehuishouding te verbeteren.

Download
Beleidsdocument