Brief aan kieshulpen en stemhulpen

In november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft daarom kieshulpen en stemhulpen een brief gestuurd over de privacyregels waaraan zij zich moeten houden bij het geven van stemadviezen.

Zo moeten kieshulpen er rekening mee houden dat zij bijzondere persoonsgegevens verwerken, dat het gebruik van AI & algoritmes risico's met zich meebrengt en dat zij moeten zorgen voor goede beveiliging van persoonsgegevens.

'Verkiezingen en microtargeting' maakt onderdeel uit van de focus van de AP 2020-2023.

Download
Beleidsdocument