Advies wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling.

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling heeft als doel om te specificeren welke persoonsgegevens van werknemers met een bepaald type (risicovol) beroep in het desbetreffende register van vakbekwame beroepsbeoefenaren worden opgenomen.

In het Register duikarbeid brandweer en politie worden aanvullende gegevens opgenomen (veiligheidsregio en duikteam van de werknemer). Het is echter niet duidelijk waarom dit noodzakelijk is. De AP adviseert dit alsnog in de toelichting op te nemen.

Download
Wetgevingsadvies