Advies Wet klokkenluidersregeling rechtspraak

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor de Wet klokkenluidersregeling rechtspraak.

De Wet klokkenluidersregeling rechtspraak voorziet in een meldingsmogelijkheid voor vermoedens van misstanden binnen de rechtspraak.

De AP heeft enkele opmerkingen over het concept. 

Download
Wetgevingsadvies