Advies over Besluit toezicht gelijke kansen werving en selectie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor het Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

De AP heeft geen opmerkingen bij het concept.

Download
Wetgevingsadvies