Advies gegevensverstrekking douane

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over gegevensverstrekking door de douane aan de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland) en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). 

Deze wetswijziging maakt het mogelijk dat de douane in sommige gevallen al in de toezichtfase, wanneer nog geen sprake is van een (redelijk vermoeden van een) strafbaar feit, persoonsgegevens kan verstrekken aan de politie, KMar, FIU Nederland en FIOD.

De AP heeft enkele opmerkingen bij het concept en adviseert daarmee rekening te houden. In 2021 adviseerde de AP al over een eerdere versie van dit concept. In de huidige versie van het concept is aan dit advies tegemoet gekomen.

Download
Wetgevingsadvies