Advies Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het voorgestelde Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009.

Het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009 regelt hoe de vervuilingswaarde van afvalwater wordt bepaald, om zuiverings- en verontreinigingsheffing te kunnen heffen en innen. Daarbij verwerken de waterschappen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat persoonsgegevens van de heffingplichtigen (adresgegevens, naam contactpersoon en e-mailadres).

De AP heeft 1 opmerking over het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009.

Download
Wetgevingstoets