Advies Besluit betrouwbaarheid en geschiktheid toezichthouders en bestuurders cbo's

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 29 september 2021 advies uitgebracht over het concept voor het Besluit betrouwbaarheid en geschiktheid toezichthouders en bestuurders collectieve beheersorganisaties (cbo's).

Het concept gaat over de bevoegdheid van het College van Toezicht om de betrouwbaarheid en geschiktheid te toetsen van de persoon die leiding geeft aan of toezicht houdt op een grote collectieve beheersorganisatie (cbo).

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies