Aanvullende thema’s evaluatie en wetswijziging UAVG

Eind 2022 is het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming voor behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. Het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over dit wetsvoorstel dateert van 11 november 2020. Omdat dit advies inmiddels meer dan 2 jaar oud is, geeft de AP nu aanvullend advies.

In dit advies geeft de AP aanvullende thema’s ter overweging bij de aankomende evaluatie van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de eerstvolgende wetswijziging van de UAVG.

Download
Wetgevingstoets