Nanning de Jong directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie bij de AP

Nanning de Jong start 15 april 2024 als directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie (SBT) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Nanning wordt onder andere verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de visies op systeemtoezicht, beveiliging en technologie en de vertaling daarvan naar de verschillende disciplines binnen deze directie van circa 45 medewerkers. 

De AP staat voor de opgave om zich de komende jaren door te ontwikkelen tot een nog slagvaardiger toezichthouder. Tegenover een groot toezichtveld en veelal omvangrijke financiële belangen van de bedrijven en organisaties waarop de AP toezicht houdt, staat de AP als een toezichthouder die verder groeit en professionaliseert om deze opgave goed nu en in de toekomst te kunnen blijven vervullen. De uitdaging voor de AP is om zodanig te opereren dat de bescherming van persoonsgegevens zo effectief mogelijk kan worden uitgevoerd binnen een context waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, onder andere op het gebied van algoritmes en AI.

Loopbaan

Na zijn opleiding ‘Life Science & Technology’ met een specialisatie in sensoren en data science, startte Nanning zijn loopbaan als International Management Trainee bij Johnson & Johnson. Vervolgens heeft hij de overstap gemaakt naar Twynstra Gudde en als consultant verschillende adviestrajecten gedaan bij onder meer het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. 

Daarna heeft hij als managing consultant bij Berenschot gewerkt voor bestuurders en directies bij verschillende publieke opdrachtgevers. Met zijn technische achtergrond richtte Nanning zich op verantwoorde toepassing van vernieuwende digitale oplossingen met publieke waarde. Bij Berenschot heeft hij onder andere twee teams rondom blockchain en data science en AI opgericht en daarmee relevante kennis opgedaan voor de functie van directeur SBT bij de AP.

In zijn laatste functie als afdelingshoofd P&O en Medische IT bij het ministerie van Defensie gaf Nanning leiding aan een IT-afdeling en was hij verantwoordelijk voor een aantal kritieke IT-systemen van Defensie. Hier speelt de beveiliging van persoonsgegevens een cruciale rol om de veiligheid en privacy te garanderen van de circa 70.000 militairen en burgers bij Defensie. Naast zijn functie als afdelingshoofd was hij verantwoordelijk voor de IT- en security-overwegingen binnen een van de grootste IT-programma’s van Defensie.

Katja Mur, bestuurslid AP:

Met Nanning haalt de AP een ervaren leidinggevende in huis. Zijn brede kennis op het gebied van technologie en innovatie en zijn ervaring aan zowel de kant van het bedrijfsleven als de overheid komen bij de AP goed van pas. Met Nanning kan de directie SBT een volgende stap in de professionalisering zetten en daarmee burgers nog beter beschermen in de digitale wereld. Ik zie uit naar zijn komst!

Nanning de Jong:

De AP weet samen met Europese en interne toezichthouders de grondrechten van burgers in het digitale domein te beschermen. Ik kijk ernaar uit om daaraan bij te dragen in een tijd waarin de (technologische) ontwikkelingen zeer snel gaan.

Portret Nanning de Jong