Jeroen Kerseboom directeur Strategie en Internationaal bij de AP

Jeroen Kerseboom gaat op 1 september 2024 van start als directeur Strategie en Internationaal (BISC) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

De AP is de onafhankelijke toezichthouder op persoonsgegevens die mensen beschermt in een digitale wereld. Gezien de snelle digitalisering, en omdat ontwikkelingen in algoritmes en AI elkaar snel opvolgen, staat de AP voor de opgave om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een nog slagvaardiger toezichthouder. Met een groot en divers toezichtveld is groei en professionalisering nodig om deze opgave nu en in de toekomst goed te blijven vervullen.

Als directeur Strategie en Internationaal wordt Jeroen Kerseboom onder andere verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het strategische en innovatieve vermogen, het borgen en bestendigen van de internationale samenwerking en het verder versterken van de impact van de AP. Samen met de circa 65 medewerkers zal hij bouwen aan een directie waarbij samenwerking en resultaat vooropstaan en zal de directie een volgende stap zetten in de professionalisering van de organisatie. 

Jeroen Kerseboom was de afgelopen 7 jaar hoofd van de Dienst Analyse en Onderzoek bij de Tweede Kamer. Daarvoor heeft hij bij onder andere de Arbeidsinspectie en de Algemene Rekenkamer gewerkt. 

Katja Mur, bestuurslid AP: 

Jeroen Kerseboom heeft ruime ervaring opgedaan in het internationale veld en het onderzoeksveld, onder meer bij de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer. Door zijn werk bij de Tweede Kamer is hij goed bekend met de werking van het parlement en de wetgever in het algemeen, wat eveneens uitstekend van pas zal komen in zijn werk bij de AP.

Jeroen Kerseboom: 

Ik zie er enorm naar uit om met elkaar verder te bouwen aan een impactvolle Autoriteit Persoonsgegevens.

Jeroen Kerseboom