Europese privacytoezichthouders gaan recht op inzage onderzoeken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat dit jaar samen met andere Europese privacytoezichthouders onderzoeken in hoeverre organisaties de regels voor het recht op inzage naleven. De komende tijd controleert de AP bedrijven en overheden in Nederland. Het onderzoek is een gezamenlijk project van de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB).

Recht op inzage

Mensen hebben recht op inzage in de persoonsgegevens die organisaties van hen verwerken. Dit recht is bedoeld om mensen meer grip te geven op hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij hiermee controleren of organisaties zich aan de regels houden bij het verwerken van hun gegevens. Wanneer iemand inzage vraagt aan een organisatie, mag de organisatie niet geheimzinnig doen over welke gegevens de organisatie heeft van deze persoon, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt.

Andere privacyrechten

Hebben mensen inzage gekregen in hun gegevens, dan kunnen zij hun andere privacyrechten gebruiken. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de organisatie vragen om hun gegevens te wijzigen als die niet kloppen. Of om hun gegevens te wissen, bijvoorbeeld als de organisatie die in strijd met de wet gebruikt.

Inzage in de praktijk

In de praktijk blijkt het geregeld mis te gaan wanneer mensen hun gegevens willen inzien. De AP ontvangt hierover vaak klachten. Bijvoorbeeld over organisaties die niet of te laat reageren op een inzageverzoek.

De komende tijd benadert de AP diverse organisaties met een vragenlijst. De insteek daarvan is om te verkennen hoe organisaties het recht op inzage in de praktijk vormgeven. Als uit de antwoorden mogelijke overtredingen blijken, kan de AP die verder onderzoeken en waar nodig handhaven. 

De EDPB zal de resultaten van alle deelnemende landen bundelen en daarover rapporteren. 

Vrouw op de bank met laptop