CvdM en AP intensiveren samenwerking

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaan meer samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving als het gaat om media-instellingen.

De uitgangspunten voor de samenwerking en informatie-uitwisseling zijn vastgelegd in een protocol. Zo kunnen de toezichthouders onderling signalen uitwisselen en nadere afspraken maken over informatie-uitwisseling. Dit kan gaan over onder meer ongewenste reclame, websites van omroepen, het gebruik van algoritmen en profilering.

Lees het hele convenant.

Ondertekening door Aleid Wolfsen (AP) en Madeleine de Cock Buning (Commissariaat voor de Media)

Man loopt buiten op straat stad