AP vraagt om opheldering over ChatGPT

Thema's:
Algoritmes, AI en de AVG
Persoonsgegevens op internet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen om de omgang met persoonsgegevens bij organisaties die gebruikmaken van zogeheten generatieve artificiële intelligentie (AI), zoals ChatGPT. De AP onderneemt daarom de komende tijd verschillende acties. Als eerste heeft de AP software-ontwikkelaar OpenAI per brief om opheldering gevraagd over chatbot ChatGPT. De AP wil onder meer weten hoe OpenAI omgaat met persoonsgegevens bij het trainen van het onderliggende systeem.

ChatGPT is een chatbot die ogenschijnlijk overtuigende antwoorden kan geven op veel verschillende vragen. Gebruikers kunnen ChatGPT bijvoorbeeld vragen hun wiskundehuiswerk te doen of computercode te schrijven. Of ze kunnen de chatbot gebruiken om advies te vragen bij relatieproblemen of medische kwesties. In Nederland maakten alleen al in de eerste 4 maanden na de lancering 1,5 miljoen mensen gebruik van de chatbot.

Getraind met persoonsgegevens

ChatGPT is gebaseerd op een geavanceerd taalmodel (GPT) dat is getraind met data. Dat kan door data te verzamelen die al op internet staan, maar ook door de vragen die mensen stellen op te slaan en te gebruiken. Die data kunnen gevoelige en heel persoonlijke informatie bevatten, bijvoorbeeld als iemand advies vraagt over een echtelijke ruzie of over medische zaken.

De AP wil van OpenAI weten of de vragen van mensen worden gebruikt om het algoritme te trainen, en zo ja, op welke manier. Ook heeft de AP vragen over de manier waarop OpenAI persoonsgegevens van internet verzamelt en gebruikt.

Verder heeft de AP zorgen over informatie over mensen  die GPT ‘genereert’ door antwoorden te geven op vragen. De gegenereerde inhoud kan onnauwkeurig zijn, verouderd, onjuist, ongepast, beledigend, of aanstootgevend en kan een eigen leven gaan leiden. Of en zo ja, hoe OpenAI die gegevens kan rectificeren of verwijderen, is onduidelijk.

Ook andere privacytoezichthouders in Europa maken zich zorgen over ChatGPT en vinden een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. De privacytoezichthouders in Europa hebben dan ook een ChatGPT-taskforce opgericht binnen hun samenwerkingsverband, de European Data Protection Board (EDPB), om informatie uit te wisselen en acties te coördineren.

Toezicht op algoritmes en AI

In algoritmes en AI worden vaak persoonsgegevens gebruikt. Dit betekent dat het gebruik van algoritmes moet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP houdt daar toezicht op.

Omdat algoritmes - met of zonder gebruik van persoonsgegevens - in alle sectoren te vinden zijn, is het van belang om overkoepelend in de gaten te houden wat de risico’s en effecten zijn. En dat de toezichthouders, inspecties en andere organisaties die daar over gaan, kennis delen en bestaande samenwerkingen versterken. De AP coördineert en bevordert dit gezamenlijk toezicht.

Tiener staat buiten met tablet en koptelefoon

Lees ook

Bekijk alle actualiteit