AP geeft inzicht in gebruik camera’s voor beveiligen eigendom

Thema:
Cameratoezicht bij organisaties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in een zaak tussen de eigenaar van bedrijfspanden en omwonenden beslist dat de eigenaar zijn eigendommen mag beveiligen met camera’s. De AP heeft de belangen van de omwonenden afgewogen tegen de belangen van de eigenaar van de bedrijfspanden.

In dit geval blijkt dat de eigenaar van de bedrijfspanden zich kan beroepen op een gerechtvaardigd belang, te weten de bescherming van eigendommen. De zaak geeft meer inzicht in de normen voor cameratoezicht en in de beoordeling van de grondslag van het gerechtvaardigd belang bij het toepassen van cameratoezicht.

Terecht beroep op gerechtvaardigd belang als grondslag

Elke partij die persoonsgegevens verwerkt moet daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De grondslag van het gerechtvaardigd belang is één van de zes grondslagen. Een partij kan zich alleen baseren op deze grondslag als hij voldoet aan drie voorwaarden:

  • er is sprake van een gerechtvaardigd belang
  • de verwerking is noodzakelijk om dit gerechtvaardigde belang te behartigen
  • de belangen van de partijen zijn goed afgewogen ten opzichte van de belangen van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe nu verder?

De omwonenden hebben tegen het besluit beroep ingesteld. De rechtbank buigt zich nu over het beroep.

Update 2019

Op 12 maart 2019 heeft de rechtbank het beroep van de omwonenden ongegrond verklaard.

Camera buiten

Publicaties

Beslissing op bezwaar cameratoezicht bedrijfspanden