Wetgevingsadviezen

Hier vindt u alle openbare wetgevingsadviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanaf 25 mei 2018. Zoekt u een ouder advies? Bekijk dan ons webarchief.

De AP adviseert de regering en het parlement over nieuwe wet- en regelgeving die betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens. Zie verder: Voor de overheid: wetgevingsadvisering.

492 items

Advies wijziging Wet publieke gezondheid (vergunning- en meldplicht infectieziekten)

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 253 kB

Advies Wet implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten via digitale platformeconomie

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 364 kB

Advies wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers (subsidie derde leerweg)

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 282 kB

Advies wijziging Tijdelijke regeling covid-19 (coronatoegangsbewijs kort verblijf)

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 267 kB

Advies wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Bekijk wetgevingsadvies
PDF, 320 kB