Vergroot contrast

Rapportages klachten en datalekken

Hier vindt u de jaarlijkse rapportages die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert over het aantal privacyklachten en het aantal datalekmeldingen dat de AP heeft ontvangen.

Rapportages klachten

Sinds 25 mei 2018 kunnen mensen een klacht indienen bij de AP als zij het niet eens zijn met hoe een organisatie met hun persoonsgegevens omgaat. En zij er met de organisatie zelf niet uitkomen.

De AP publiceert elk jaar een rapportage over deze klachten. 

Rapportages datalekken

Sinds 2016 moeten organisaties het bij de AP melden als zij een ernstig datalek hebben. De AP publiceert elk jaar een totaaloverzicht van alle gemelde datalekken.