Vergroot contrast

Techblog

Dit is het techblog van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De technologen van de AP lichten hier onderwerpen uit de praktijk toe voor technisch geïnteresseerden.

  • Praktische problemen bij het afknippen van hashes - 30 april 2021
    Organisaties denken vaak anonieme gegevens te verwerken doordat de gegevens ‘gehasht en afgeknipt’ zijn. Maar in de praktijk blijken deze gegevens vaak toch niet anoniem te zijn.