Vergroot contrast

Missie, ambitie, kernwaarden

Missie

Onze wettelijke opdracht hebben wij in de volgende missie vertaald:

'De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt'

Hoe werken wij aan onze missie?

Wij werken onder meer aan onze missie door:

  • te bevorderen dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens.
  • mensen uit te leggen wat hun rechten zijn.
  • de wetgever zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  • stimuleren dat organisaties privacyvriendelijke systemen en processen toepassen.
  • het bewaken van de naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als dat nodig is, treden wij handhavend op.
  • samen te werken met andere Europese privacytoezichthouders.

Ambities

De AP heeft drie ambities geformuleerd waarmee zij nader invulling geeft aan het volbrengen van de missie.

1. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich sterk voor de bescherming van persoonsgegevens als vanzelfsprekende waarde in onze maatschappij.
2. De Autoriteit Persoonsgegevens kent de relevante ontwikkelingen en handelt proactief als de bescherming van persoonsgegevens in de knel komt.
3. De Autoriteit Persoonsgegevens neemt een actieve rol in de uitwerking van Europese regels en in de samenwerking met de andere Europese toezichthouders.

Kernwaarden

De AP handelt volgens vier kernwaarden: onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Onafhankelijk
De Autoriteit Persoonsgegevens is een onafhankelijke toezichthouder zonder invloed van bedrijven en overheden. We houden rekening met de belangen van anderen, maar behouden tegelijkertijd onze onafhankelijke positie. Altijd met een onbevooroordeelde en scherpe blik.

Open
De Autoriteit Persoonsgegevens staat in verbinding met haar omgeving. Mensen en organisaties weten ons te vinden met signalen en voor informatie over de regels en risico’s. We zijn transparant waar het kan. We communiceren actief over ons werkproces en onze besluiten, stimuleren het publieke debat en geven duiding aan de regels. Toegankelijk taalgebruik en transparantie over ons handelen dragen bij aan onze effectiviteit en vergroten de legitimiteit ervan.

Deskundig
Medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn ter zake kundig en ontwikkelen voortdurend mee met hun omgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie als geheel om een moderne toezichthouder te zijn.

Effectief
Omdat we moeten reageren op nationale én internationale ontwikkelingen maken we weldoordachte keuzes. Per situatie kiezen we voor de meest effectieve aanpak. Met daadkracht, maar altijd met focus op het grondrecht van mensen.

Meer informatie over onze prioriteiten leest u in de AP Focus 2020-2023.

 

Publicaties

Privacyverhalen

Lees de privacyverhalen

Waarom is privacy eigenlijk zo belangrijk? Verschillende mensen vertellen wat er met hun persoonsgegevens gebeurde.

Lees de privacyverhalen