Vergroot contrast

Slimme energiemeter

Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. Deze energiemeter is digitaal. De meterstanden zijn op afstand uit te lezen. De energieleverancier of netbeheerder kan de gegevens vervolgens gebruiken om rekeningen te sturen. Opnemen of doorgeven van de meterstanden is dan niet meer nodig. Ook kunnen mensen advies krijgen over hun energieverbruik, om zo te kunnen besparen.

Gegevens over iemands energieverbruik kunnen veel over deze persoon zeggen. Bijvoorbeeld dat iemand vaak op vakantie gaat of heel laat naar bed gaat. Hoe vaker de meetgegevens van de slimme meter  worden uitgelezen, hoe gedetailleerder het beeld is.

Het is daarom belangrijk dat de privacy van consumenten gewaarborgd is bij de slimme meter. Mensen moeten zelf kunnen beslissen of zij het gemak van de slimme meter vinden opwegen tegen de mogelijke gevolgen voor hun privacy.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Slimme energiemeter'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de slimme meter

 • Hoe is mijn privacy gewaarborgd bij de slimme meter?

  De bescherming van uw persoonsgegevens bij slimme meters is wettelijk geregeld. De wet legt energiebedrijven een aantal verplichtingen op. Energiebedrijven zijn uw energieleverancier, de netbeheerder en eventueel de aanbieder van een energiebesparingsdienst.

  Beveiliging

  Energiebedrijven moeten uw persoonsgegevens goed beveiligen, zowel technisch als organisatorisch. Zijn uw gegevens niet goed beveiligd, dan zouden bijvoorbeeld criminelen kunnen achterhalen wanneer u op vakantie bent.

  Informatieplicht

  Energiebedrijven moeten u goed informeren over het gebruik van uw gegevens. Het verschil moet duidelijk zijn tussen gegevens die zij gebruiken om u rekeningen te sturen en gegevens voor advies over uw energieverbruik.

  Niet te veel gegevens

  Energiebedrijven mogen niet meer gegevens van uw slimme meter uitlezen dan u op basis van uw contract heeft afgesproken. Zij mogen dus alleen de informatie krijgen die nodig is om hun taken en eventuele diensten goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld beheer van het netwerk, facturering en adviseren over energiebesparing.

  Bewaren

  Het moet duidelijk zijn hoe lang energiebedrijven uw gegevens bewaren. Hierbij moet ook duidelijk zijn of er een verschil in bewaartermijn is tussen gegevens die nodig zijn voor facturering en gegevens voor energiebesparing.

 • Hoe vaak worden de gegevens van mijn slimme meter uitgelezen?

  De netbeheerder leest standaard 12 keer per jaar op afstand uw meterstanden en geeft die door aan uw energiebedrijf. U krijgt op die momenten een overzicht met daarop uw energieverbruik en kosten. Uw netbeheerder mag de meter niet vaker lezen. Tenzij u daarvoor zelf kiest en toestemming geeft.

  Daarnaast leest de netbeheerder op de volgende extra momenten uw meterstanden uit:

  • voor uw jaarafrekening;
  • als u overstapt naar een ander energiebedrijf of verhuist;
  • als het noodzakelijk is voor het beheer van het energienet.
 • Kan ik de slimme meter weigeren?

  Krijgt u een aanbod om uw gasmeter en uw elektriciteitsmeter te vervangen door een slimme energiemeter? Dan kunt u kiezen of u de slimme meter wilt. Als u de slimme meter weigert, houdt u uw oude gasmeter en elektriciteitsmeter. U geeft dan zelf uw meterstanden door aan het energiebedrijf.

  Slimme meter uitzetten

  U kunt er ook voor kiezen om de slimme meter te nemen, maar deze uit te laten zetten. De netbeheerder kan dan niet uw meterstanden op afstand lezen. U moet dan nog steeds zelf uw meterstanden doorgeven, maar u kunt wel zelf uw energieverbruik volgen. Dat kan als u bijvoorbeeld een display, mobiele telefoon of website aan uw slimme meter koppelt. Let op: nog niet alle slimme meters bieden deze mogelijkheid.

  Of uw slimme meter aan of uit staat, kunt u altijd wijzigen. U bepaalt zelf wanneer u de slimme meter aan of uit laat zetten. Wel mag de netbeheerder hiervoor kosten bij u in rekening brengen.

 • Waar kan ik op letten als ik een besparingsdienst wil gebruiken bij mijn slimme meter?

  Check hoe de aanbieder van de dienst (bijvoorbeeld uw energiebedrijf) omgaat met uw gegevens. De kans is namelijk groot dat het bedrijf via de dienst toegang wil tot de gegevens die uw slimme meter vastlegt.

  Besparingsdienst slimme meter

  Besparingsdiensten voor slimme meters zijn handige tools die u inzicht geven in uw energieverbruik. Ieder bedrijf kan zo’n dienst aanbieden. Uw eigen energiebedrijf, maar ook andere bedrijven. Er zijn verschillende soorten energiebesparingsdiensten. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om op een website uw energieverbruik in te zien. Of via een app voor uw tablet of smartphone.

  Privacycheck

  In de wet staat dat het bedrijf u vooraf duidelijk moet informeren over een aantal belangrijke punten op het gebied van privacy. Zo kunt u weloverwogen een keuze maken voor een aanbieder.

  Check of het bedrijf zich aan deze regels houdt voordat u de dienst gaat gebruiken. Hiervoor kunt u de privacychecklist slimme meters gebruiken. Zorg dat u de documenten bij de hand heeft waarin de aanbieder informatie geeft over de besparingsdienst, zoals:

  • de algemene voorwaarden;
  • het privacystatement;
  • de website waarop het bedrijf de dienst aanbiedt;
  • een informatiefolder.

  Heeft u alle vragen beantwoord? Dan heeft u een goed beeld van hoe het bedrijf dat de dienst aanbiedt omgaat met uw privacy. Zijn er punten waarover u vindt dat het bedrijf niet duidelijk is? Denk dan goed na of het gemak van de dienst wel opweegt tegen uw privacy.

  Tip: vul de checklist in voor twee of meer diensten. Zo kunt u een goede vergelijking maken.

 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over de slimme meter?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar uw energieleverancier of netbeheerder. Reageert deze niet (tijdig) op uw verzoek of klacht of bent u niet tevreden met de reactie? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ConsuWijzer.

  Klacht over privacy

  Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de slimme meter? En komt u er samen met uw uw energieleverancier of netbeheerder niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Andere vragen en klachten

  Heeft u als consument andere vragen en klachten over de slimme meter? Dan kunt u terecht op de website van ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).