Vergroot contrast

Cijfers datalekken 2019

In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. De AP ontving dit jaar een kwart meer meldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten dan in het jaar daarvoor. Vooral grotere organisaties, die persoonsgegevens van veel mensen verwerken, lijken hier doelwit van.

Sectoren

De meeste datalekken zijn gemeld vanuit de financiële sector (30%), de zorgsector (28%) en de sector openbaar bestuur (17%). Dit zijn ook de sectoren waarvan de AP in voorgaande jaren het grootste aantal datalekmeldingen ontving.

Acties AP

Bij 1.180 datalekmeldingen heeft de AP naar aanleiding van de melding actie ondernomen richting de organisatie die het datalek gemeld had. In de meeste gevallen was dat telefonisch contact.

In 2019 zijn 28 onderzoeken gestart bij organisaties die (mogelijk) een datalek hadden moeten melden aan de AP en/of de betrokken personen en dat niet of te laat hebben gedaan.