Vergroot contrast

Tip ons over uw ervaringen met het sociaal wijkteam

Heeft u te maken met het sociaal wijkteam in uw gemeente? Bijvoorbeeld omdat u hulp of ondersteuning heeft gevraagd aan de gemeente? Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wil graag weten wat uw ervaring is met de verwerking van uw persoonsgegevens door het sociaal wijkteam.

Sociaal wijkteam

Het sociaal wijkteam kan het eerste aanspreekpunt zijn als u een beroep doet op de gemeente voor bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, schuldhulpverlening of problemen op het gebied van werk en inkomen. Ook kunt u naar het sociaal wijkteam worden doorverwezen.

Het sociaal wijkteam kan kijken wat u nodig heeft en ervoor zorgen dat u hulp of voorzieningen van de gemeente krijgt. Het sociaal wijkteam kan ook als taak hebben om de verschillende soorten ondersteuning die u van de gemeente krijgt op elkaar af te stemmen.

Verwerking persoonsgegevens

Sociale wijkteams moeten zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Het is vooral belangrijk dat zij niet meer gegevens van u gebruiken dan noodzakelijk is.

Tip geven aan CBP

Heeft u het idee dat het sociaal wijkteam in uw geval te veel persoonsgegevens verwerkt? Of heeft u een vraag gesteld of klacht ingediend over de verwerking van uw persoonsgegevens door het sociaal wijkteam, maar bent u niet tevreden met de reactie? Geef dan een tip aan het CBP.

Het CBP gebruikt uw tips om te bepalen of het nodig is om onderzoek te doen naar de verwerking van persoonsgegevens door sociale wijkteams. Let op: het CBP kan geen individuele zaken in behandeling nemen. U krijgt daarom geen reactie op uw tip.

Nieuwe taken gemeenten

Gemeenten hebben er sinds 1 januari 2015 nieuwe taken bij gekregen op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

Gemeenten kunnen voor verschillende varianten kiezen om de nieuwe taken uit te voeren, met verschillende partijen en werkwijzen. Er wordt bijvoorbeeld veel gewerkt met sociale wijkteams.

Deze nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden zorgen voor nieuwe privacyrisico’s. In 2015 controleert het CBP of de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van deze nieuwe taken volgens de privacywetgeving plaatsvindt.