Vergroot contrast

Te ruime bevoegdheden nieuwe commissie OCW?  

Samenvatting De nieuwe Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens voor het onderwijsveld (CTBP-O), ingesteld door de Minister van Onderwijs,, lijkt zich voor een belangrijk deel te begeven op het terrein van de functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) van het ministerie en van de Informatie Beheer Groep. Het CBP heeft daarom de Minister van OCW en de IB-Groep om opheldering verzocht.

De positionering van de commissie als ‘onafhankelijke externe toezichthouder’ op het externe gegevensverkeer en de typering van de FG als toezichthouder op het interne gegevensverkeer wekt de indruk van een onjuiste interpretatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Wbp maakt geen onderscheid tussen intern en extern gegevensverkeer; ook zijn de FG’s van OCW en de IB-Groep benoemd als toezichthouder op alle verwerkingen. De Wbp kent verder slechts één externe instantie, namelijk het CBP, die bij wet toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving.

De FG van het ministerie van OCW noch die van de IB-Groep noch de CTBP-O kan overigens toezicht houden op verwerkingen door andere partijen in het onderwijsveld. Partijen die niet onder het ministerie vallen, zijn in de zin van de Wbp zelf verantwoordelijk voor hun gegevensverwerkingen. Persoonsgegevens die door derde partijen verwerkt worden, kunnen niet zonder meer rechtmatig door de CTBP-O worden opgevraagd of ingezien.

9 februari 2004, z2004-00165

Publicaties