Vergroot contrast

Rekening rijden bedreigt anonimiteit weggebruiker Registratiekamer bekritiseert wetsvoorstel

Persbericht, 18 december 1997 Het wetsvoorstel Rekening Rijden dat onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden bevat onvoldoende waarborgen voor de privacy van de weggebruiker. Voor rekening rijden wordt een elektronisch betaalsysteem ingevoerd. Het wetsvoorstel laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat echter vrij te kiezen voor een systeem waarmee van elke individuele automobilist die een tariefgebied inrijdt, tijdstip en plaats worden vastgelegd. De Registratiekamer wijst dit af omdat het risico groot is dat het gedrag van individuele automobilisten in kaart wordt gebracht en gegevens, behalve voor controle van de betaling, ook voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

In een advies dat zij in oktober uitbracht aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat, wees de Registratiekamer er op dat bij de invoering van rekening rijden waarborgen voor de anonimiteit van de weggebruiker in de wet moet worden verankerd. Bij het elektronisch betalen moeten niet meer gegevens worden vastgelegd dan noodzakelijk. Voorzover gegevens worden vastgelegd, moeten die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. In het wetsvoorstel dat minister Jorritsma heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, is het advies van de Registratiekamer niet opgevolgd. In een brief aan de Tweede Kamer zal de Registratiekamer het belang van wettelijke waarborgen voor de anonimiteit van de rekening rijder opnieuw onder de aandacht brengen.

De Registratiekamer bepleit dat bij rekening rijden encryptiemethoden worden gebruikt waarmee elektronische betalingen worden geverifieerd zonder de identiteit van de betaler vast te leggen of zichtbaar te maken. Alleen dan is sprake van een betaling die even anoniem is als een betaling met contant geld.