Vergroot contrast

Reactie CBP op gebruik cookies door Nederlandse Publieke Omroep

Onlangs zijn Kamervragen gesteld en beantwoord over het gebruik van cookies op de websites van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Als reactie hierop geeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een brief een toelichting op het toepasselijke wettelijke kader. Het CBP merkt op dat de NPO bezoekers niet de toegang mag weigeren als zij geen toestemming geven voor het laten volgen van hun surfgedrag.

Cookies zijn kleine bestandjes die bedrijven en organisaties op computers van hun websitebezoekers plaatsen. Hiermee kunnen zij het zoek- en klikgedrag van de bezoekers volgen. Er zijn verschillende soorten cookies, die zijn te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn (technisch) noodzakelijk voor de communicatie of voor de door de bezoeker gevraagde dienstverlening. Niet-functionele cookies zijn onder meer analytische cookies, waarmee het websitegebruik in kaart kan worden gebracht, en tracking cookies, waarmee het gedrag van bezoekers over meerdere websites gevolgd kan worden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Wettelijk kader gebruik cookies

Op het gebruik van cookies zijn de Telecommunicatiewet (Tw) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Sinds 5 juni 2012 geldt op grond van de Tw dat websites toestemming moeten vragen aan hun bezoekers voor het gebruik van alle niet-functionele cookies. Deze toestemming moet uit vrije wil zijn gegeven, specifiek zijn en op voldoende informatie zijn gebaseerd om rechtsgeldig te zijn.

De niet-functionele cookies die de NPO plaatst zijn:

  • analytische cookies;
  • cookies voor reclamedoeleinden;
  • cookies voor sociale media, zodat gebruikers bijvoorbeeld met hun Facebookaccount kunnen reageren op nieuwsberichten.

Analytische cookies

In de beantwoording van de Kamervragen staat dat de NPO analytische cookies, net als functionele cookies, nodig heeft voor het optimaal uitoefenen van zijn mediawettelijke taak. Dit maakt het gebruik van analytische cookies echter niet noodzakelijk in de zin van de Tw en daarom blijft hiervoor toestemming vereist.

Cookies voor reclamedoeleinden en sociale media

Cookies voor reclamedoeleinden en sociale media zijn niet-functionele cookies waarvoor op grond van de Tw toestemming moet worden gevraagd. Sinds 1 januari 2013 geldt bovendien het rechtsvermoeden dat de gegevens die cookies verzamelen, persoonsgegevens zijn. Daarom is ook op grond van de Wbp toestemming vereist voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens.

Wat betreft de tracking cookies voor sociale media is er bovendien een eenvoudig alternatief voor de werkwijze van de NPO. Een veelgebruikte publieks- en privacyvriendelijke oplossing is het werken met niet-actieve, ‘grijze’ knoppen voor sociale media. Als een bezoeker met de muis over de knoppen gaat wordt specifieke informatie getoond. Pas nadat een bezoeker actief op een dergelijke knop heeft geklikt, kan het sociale netwerk een cookie plaatsen.

Toestemming voor gebruik cookies

De NPO biedt bezoekers geen andere keuze dan (in een keer) toestemming te geven voor alle soorten cookies, inclusief tracking cookies. Wie deze toestemming weigert, krijgt geen toegang tot de - met publiek geld verspreide - informatie en uitzendingen van de publieke omroepen. Er is echter geen (digitaal) alternatief beschikbaar, waardoor kan worden gesteld dat de NPO een situationele monopoliepositie heeft. Door het afdwingen van toestemming voor tracking cookies betalen bezoekers feitelijk bij elk bezoek met hun persoonsgegevens. Van in vrijheid gegeven, rechtsgeldige toestemming is daarom geen sprake.

Gerelateerd nieuws