Vergroot contrast

Privacytoezichthouders wereldwijd versterken samenwerking bij handhaving

Privacytoezichthouders wereldwijd hebben deze week tijdens de 39e Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming (ICDPPC) in Hong Kong afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving.

Op initiatief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Britse collegatoezichthouder Information Commissioner’s Office (ICO) is een bestaande internationale overeenkomst over handhavingssamenwerking dusdanig aangepast dat het voor toezichthouders mogelijk wordt om zelf te bepalen welke gegevens zij internationaal willen delen. Verwacht wordt dat hierdoor meer toezichthouders tot deze overeenkomst zullen toetreden waardoor er effectiever samengewerkt kan worden.

Nationale belemmeringen wegnemen

Daarnaast zijn de privacytoezichthouders het eens geworden over een aantal uitgangspunten om samenwerking te vergemakkelijken. Het mogelijk maken van samenwerking in nationale wetgeving en het wegnemen van belemmeringen staan hierin centraal. Afgesproken is dat de uitgangspunten aan wetgevers wereldwijd voorgelegd zullen worden.

Wilbert Tomesen, vice voorzitter van de AP: “ Toezichthouders kijken wereldwijd  over  grenzen heen. In deze tijd van groeiend internationaal dataverkeer is een zo sterk mogelijk verbond van privacytoezichthouders onmisbaar.”

Internationaal kaderverdrag

Tijdens de conferentie is afgesproken dat de Autoriteit Persoonsgegevens samen met haar Britse en Canadese collega’s  onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid van een internationaal kaderverdrag zodat ook overheden zich committeren aan samenwerking bij handhaving.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Europese privacytoezichthouders hebben op basis van Europese regelgeving al mogelijkheden om bij handhaving onderling informatie uit te wisselen. Deze mogelijkheden worden met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 verder uitgebreid.

Connected cars

Op de conferentie is tevens aandacht gevraagd voor de privacyrisico’s van het feit dat steeds meer auto’s digitaal communiceren met hun omgeving (connected cars). Daarnaast hebben de privacytoezichthouders besloten om samenwerking te gaan zoeken met organisaties voor consumentenbescherming.