Vergroot contrast

Privacytoezichthouders: meer aandacht voor privacy bij Internet of Things

Bedrijven die Internet of Things-apparaten die via het internet met elkaar communiceren aanbieden, moeten in hun privacyvoorwaarden duidelijk(er) zijn over welke gegevens zij precies verzamelen en gebruiken, voor welk doel dat gebeurt en hoe lang ze deze gegevens bewaren. Deze oproep doet Jacob Kohnstamm namens privacytoezichthouders in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming in de slotverklaring over het fenomeen Internet of Things.

Steeds meer apparaten zijn verbonden met het internet en kunnen onderling communiceren. Deze Internet of Things-apparaten verzamelen en wisselen persoonsgegevens uit. Transparantie over wat er met die persoonsgegevens wordt gedaan, moet leidend zijn bij het opstellen van de privacyvoorwaarden. Dat vraagt om een 'mind shift' van bedrijven. "Privacyvoorwaarden zijn er niet om bedrijven te beschermen tegen mogelijke rechtszaken, maar om helderheid te verschaffen over wat er met persoonsgegevens van mensen gebeurt", aldus Kohnstamm.

Resoluties en speech big data

Afgelopen week kwamen privacytoezichthouders van over de hele wereld samen voor de Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming. Tijdens het besloten deel van de internationale conferentie hebben de privacytoezichthouders verschillende resoluties aangenomen. Eén resolutie roept op tot nog actievere internationale samenwerking tussen de privacytoezichthouders.

Big data

Een andere resolutie is gewijd aan het fenomeen big data. Hierover sprak Jacob Kohnstamm als voorzitter in zijn hoedanigheid van het Uitvoerend Comité van de Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming de andere privacytoezichthouders toe. Daarbij riep hij op een breed internationaal maatschappelijk debat te voeren over de risico’s van big data voor de persoonlijke levenssfeer met als doel te zorgen voor een maatschappelijk verantwoorde toepassing van dit fenomeen.

Gerelateerd nieuws