Vergroot contrast

Privacytoezichthouders: EC aan zet na uitspraak Safe Harbour

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de zogeheten Artikel 29-werkgroep, hebben de EU-lidstaten en de Europese instellingen opgeroepen snel te starten met onderhandelingen met de VS over een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens. Aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Hierin werd de regeling van de Europese Commissie (EC) voor doorgifte van data naar de Verenigde Staten (Safe Harbour-overeenkomst) onrechtmatig verklaard. Bedrijven die nu met een beroep op de Safe Harbour-overeenkomst persoonsgegevens doorgeven aan de VS, werken in strijd met de wet. De privacytoezichthouders benadrukken dat zij zullen optreden als eind januari 2016 hiervoor geen (politieke) oplossing is gevonden.

De privacytoezichthouders zullen de komende periode verder onderzoeken welke gevolgen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft voor doorgiftes van persoonsgegevens aan de VS op een andere juridische basis (bijvoorbeeld  binding corporate rules). Tegelijkertijd benadrukken zij het belang dat organisaties hun huidige werkwijze voor doorgifte van persoonsgegevens aan de VS onder de loep nemen en mogelijke privacyrisico’s wegnemen. Organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken, zijn gebonden aan de Europese privacywetgeving.

Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie heeft de Safe Harbour-overeenkomst tussen Europese landen en de Verenigde Staten op 6 oktober 2015 ongeldig verklaard. De Europese privacytoezichthouders vinden al langer dat extra waarborgen nodig zijn bij doorgifte van persoonsgegevens naar de VS. Deze uitspraak onderstreept nogmaals het grote belang van dataprotectie en het feit dat bescherming van persoonsgegevens een fundamenteel recht is. Het is belangrijk dat toezichthouders altijd onafhankelijk onderzoek kunnen blijven doen en zo kunnen blijven opkomen voor de rechten van Europese burgers wiens gegevens de hele wereld overgaan.

Safe Harbour

In de VS bestaat geen algemene wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarom had de EC over de VS een speciale beslissing genomen. Deze hield in dat in de VS alléén sprake was van een passend beschermingsniveau bij organisaties die zich hielden aan de zogeheten Safe Harbour Principles. De Safe Harbor-overeenkomst is nu ongeldig verklaard door het Europees Hof van Justitie.

Gerelateerd nieuws