Vergroot contrast

Privacytoezichthouders doen onderzoek Microsoft Windows 10

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens via Windows 10 door Microsoft. De AP werkt in dit onderzoek samen met de privacytoezichthouders uit Beieren, Frankrijk, Hongarije, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouders zijn bezorgd, ook na de door Microsoft aangekondigde wijzigingen in Windows 10, dat Microsoft fundamentele privacyregels niet naleeft.

De privacytoezichthouders stuurden een brief aan Microsoft waarin zij aangaven dat zij de recente aankondiging van Microsoft waarderen om mensen meer controle te geven over wat Microsoft met hun gegevens mag doen. De toezichthouders gaven echter ook aan dat zij nog steeds zorgen hebben over de hoeveelheid en soorten gegevens die Microsoft via Windows 10 verzamelt en verder verwerkt. Ook hebben zij zorgen over de standaardinstellingen en het gebrek aan controle van mensen over wat er bij Microsoft met hun gegevens gebeurt.

Toestemming

De toezichthouders hebben Microsoft laten weten dat mensen alleen rechtsgeldige toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen geven als zij volledig zijn geïnformeerd, precies weten waar ze toestemming voor geven en de toestemming vrij hebben kunnen geven.

Doelen van de gegegevensverwerking

De privacyautoriteiten hebben ook aangegeven dat Microsoft alleen persoonsgegevens mag verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De gegevens mogen ook niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doelen. Microsoft verwerkt onder meer gegevens met het doel persoonlijke advertenties aan te bieden. Microsoft moet duidelijk uitleggen welke soorten persoonsgegevens het bedrijf voor welke doelen verwerkt, omdat er zonder deze informatie geen sprake kan zijn van rechtsgeldige toestemming.