Vergroot contrast

Privacytoezichthouders bereiden eerste jaarlijkse controle EU-VS privacyschild voor

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben aangegeven dat in september van dit jaar de eerste gezamenlijke jaarlijkse controle van de bestendigheid en effectiviteit van het privacyschild door de Europese Commissie plaatsvindt.

WP29 benadrukt dat tijdens deze controle onder meer aandacht moeten worden besteed aan de wijze waarop de ombudspersoon zal gaan werken. Bij de ombudspersoon kunnen klachten worden ingediend over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Privacyschild

Het privacyschild is sinds juli 2016 van kracht en heeft als doel bij uitwisseling van persoonsgegevens met de VS een beschermingsniveau te bieden dat in grote lijnen overeenkomt met het niveau binnen de Europese Unie (EU). Elke organisatie in de VS die gecertificeerd is bij het privacyschild, heeft een passend beschermingsniveau (voor de duur van de certificatie). Dat betekent dat organisaties vanuit Europa persoonsgegevens mogen doorgeven naar deze organisaties in de VS. Het privacyschild is in plaats gekomen van de Safe Harbour-overeenkomst, die het Europees Hof van Justitie op 6 oktober 2015 ongeldig verklaarde.