Vergroot contrast

Privacynormen voor cameratoezicht in het publieke domein  

Het College bescherming persoonsgegevens publiceert op 1 december een praktische handleiding voor overheden bij het toepassen van cameratoezicht ter handhaving van de openbare orde. Vanuit het perspectief van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het zaak dat het toezicht op de straat in handen van de overheid is. Toepassing van cameratoezicht volgens de privacynormen is daarnaast direct relevant voor de acceptatie, effectiviteit en rechtmatigheid van de inzet van dit toezichtsmiddel.

Camera’s in het publieke domein. Privacynormen voor cameratoezicht op de openbare orde geeft een praktische verheldering van de privacynormen die nuttig kan zijn bij de besluitvorming binnen gemeenten over de inrichting van cameratoezicht. Verder zal het CBP in samenwerking met belanghebbende partijen in 2005 een model-raadsverordening cameratoezicht publiceren. Het CBP zal vanzelfsprekend deze normen ook hanteren bij zijn toezicht op de praktijk van het cameratoezicht door overheden.

Cameratoezicht door de overheid nam vooral na 2000 toe. In 2003 heeft het CBP onderzoek laten doen naar aard en omvang van het cameratoezicht door de Nederlandse gemeenten. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat 20 procent van de gemeenten gebruik maakte van camera’s en dat in veel van die gemeenten de effectiviteit van het toezicht (nog) niet geëvalueerd was. In behandeling bij het parlement is het wetsvoorstel ‘Cameratoezicht op openbare plaatsen’ tot wijziging van de Gemeentewet, opdat cameratoezicht ter handhaving van de openbare orde een expliciete wettelijke basis krijgt.

Camera’s worden door het publiek breed geaccepteerd in de verwachting dat cameratoezicht effectief is. Bedrijven en overheden zetten op grote schaal camera’s in voor de beveiliging van gebouwen, goederen en personen. Cameratoezicht is min of meer vanzelfsprekend geworden in supermarkten, winkelcentra, het openbaar vervoer en uitgaansgebieden. De Registratiekamer– de voorloper van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) – publiceerde al in 1997 een studie over de mogelijkheden en grenzen van cameratoezicht, 'In beeld gebracht'. Deze studie gaf privacyregels voor het toepassen van cameratoezicht zowel in het particuliere als het publieke domein.

Publicaties

    Invalid Scald ID.