Vergroot contrast

Politie vraagt nachtregisters hotels niet meer standaard op

De Politie (voorheen: Nationale Politie) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens haar landelijke werkwijze bij de controle van hotelregisters aangepast. De Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht de werkwijze van de politie-eenheid Oost die dagelijks lijsten met daarop de gegevens van alle gasten van vijf hotels opvroeg en toegestuurd kreeg. Het is voor de Politie lang niet altijd noodzakelijk al deze gegevens te verkrijgen. Het verwerken van niet-noodzakelijke gegevens is in strijd met de wet en levert bovendien het risico op van verlies, identiteitsfraude of hergebruik voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel. De Politie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens laten weten alleen nog die gegevens op te vragen die zij echt nodig heeft.

Overnachtingsgegevens

Hotels en andere zogenoemde nachtverblijven zijn verplicht een nachtregistratie bij te houden. De politie mag deze overnachtingsgegevens alleen opvragen ter voorkoming van gevaar, ten behoeve van opsporingsonderzoek of ter opheldering van het lot van vermiste personen of slachtoffers (art. 438 Wetboek van Strafrecht).

Maatregelen

De Politie heeft aangegeven dat zij alleen nog nachtverblijfregisters bij hotels opvraagt als hiervoor een juridische grondslag bestaat. De Politie heeft aangegeven dat de hotels actief door hen zullen worden geïnformeerd dat het geautomatiseerd verstrekken van de nachtverblijfregisters aan de Politie niet is toegestaan. Mocht de Politie toch ten onrechte een nachtverblijfregister ontvangen, dan zal dat register direct worden vernietigd en zal de Politie de hoteleigenaar nogmaals informeren dat dit niet mag. Ook heeft de Politie haar elf operationele eenheden op de hoogte gesteld.

Publicaties