Vergroot contrast

Opt-out is niet voldoende

In een gezamenlijke Opinie geven de Europese privacytoezichthouders (verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep) aan hoe de nieuwe EU-regels voor elektronische privacy moeten worden toegepast op ‘online behavioural advertising’. Met ‘behavioural advertising‘ bedoelen de toezichthouders het voortdurend volgen van individueel surfgedrag over meerdere websites en het gericht adverteren op basis van die informatie. Dit kan mensen voordeel opleveren, maar kan ook nadelige gevolgen hebben voor hun persoonlijke levenssfeer. Het volgen van surfgedrag kan derde partijen namelijk een zeer gedetailleerd beeld geven van het online gedrag van personen. De Europese privacytoezichthouders roepen advertentienetwerken en browserontwikkelaars onder meer op simpele en effectieve mechanismen te ontwikkelen zodat gebruikers ondubbelzinnige toestemming kunnen geven voor online behavioural advertising.

De Opinie van de Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders heeft tot doel helderheid te verschaffen over de toepassing van EU-regelgeving op online behavioural advertising. Behavioural advertising wordt gedefinieerd als het voortdurend volgen van het surfgedrag van personen over meerdere websites. Meestal worden ‘tracking cookies’ gebruikt om informatie te verzamelen over individueel surfgedrag en om gebruikers speciaal op hen toegespitste advertenties te sturen.

Het volgen van het surfgedrag van personen kan derde partijen een zeer gedetailleerd beeld verschaffen van het online gedrag van die personen. De Opinie constateert dat hoewel online behavioural advertising voordeel kan opleveren voor zowel het online bedrijfsleven als voor de gebruikers, de implicaties voor de bescherming van persoonsgegevens en de privacy aanzienlijk zijn. In het bijzonder wijzen de toezichthouders er op dat advertentienetwerken bij het gebruik van cookies gebonden zijn aan de onlangs herziene ePrivacy Richtlijn. Deze richtlijn introduceert de verplichting tot het verkrijgen van ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers voordat volginstrumenten (tracking devices) zoals cookies op de computers van de gebruikers worden geïnstalleerd.

De Europese privacytoezichthouders roepen advertentienetwerken en browserontwikkelaars op simpele en effectieve mechanismen te ontwikkelen zodat gebruikers ondubbelzinnige toestemming kunnen geven voor online behavioural advertising. Ook moeten gebruikers hun toestemming even gemakkelijk weer in kunnen trekken. Op dit moment hebben drie van de vier meest gebruikte browsers de standaardinstelling dat alle cookies worden geaccepteerd. Het niet aanpassen van de standaardinstelling kan doorgaans niet worden beschouwd als uitdrukkelijke instemming. Advertentienetwerken en websitehouders moeten heldere en begrijpelijke informatie verschaffen over hun identiteit en over de doeleinden van de verwerking van de gegevens, zodat gebruikers een gerichte keuze kunnen maken over het al dan niet laten volgen van hun surfgedrag. 

De privacytoezichthouders benadrukken dat behavioural advertising niet speciaal op minderjarigen mag worden gericht in verband met hun kwetsbare positie.