Vergroot contrast

Opinie Europese privacytoezichthouders over privacyrechten werknemers

Nieuwe technische mogelijkheden maken dat werkgevers het gedrag van hun medewerkers steeds makkelijker systematisch kunnen volgen. De Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29-werkgroep) hebben een nieuwe opinie opgesteld waarmee werkgevers kunnen zorgen voor meer balans tussen hun legitieme belangen enerzijds, en de bescherming van de privacy van werknemers anderzijds.

De opinie ‘Dataprocessing at work’  beschrijft een aantal nieuwe technologieën dat steeds vaker op de werkvloer wordt toegepast. Bijvoorbeeld technologie om internetverkeer te beveiligen, ook van apparatuur die werknemers zelf meenemen (Bring Your Own Device). De opinie noemt daarnaast het gebruik van wearables en gebruik van persoonsgegevens uit sociale media van (toekomstige) werknemers. De privacytoezichthouders geven bij elke technologie met voorbeelden aan hoe werkgevers deze op een privacyvriendelijke wijze kunnen inzetten.
 
De toezichthouders benadrukken in de opinie dat werkgevers zelden of nooit een beroep kunnen doen op de grondslag van toestemming van werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit omdat werknemers in een afhankelijkheidspositie verkeren en daarom doorgaans geen vrije toestemming kunnen geven. Deze regel geldt ook voor stagiaires of tijdelijk ingehuurde mensen. Want de privacyrechten van werknemers zijn niet beperkt tot mensen met een vast contract.

Werkgevers zullen voor monitoringtechnologieën meestal aangewezen zijn op de grondslag van de noodzaak van de behartiging van hun gerechtvaardigd belang. Volgens deze opinie is het bij deze grondslag van groot belang dat werkgevers monitoring alleen mogen inzetten als:

  • dit noodzakelijk is;
  • het doel niet kan worden bereikt op een manier die minder inbreuk maakt op de privacy;
  • de bewerking proportioneel is.

Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers goed informeren over dat zij bij gebruik van sommige technologieën worden gevolgd. Ze moeten ook aangeven waarom dit gebeurt en op welke manier de risico's voor werknemers zijn beperkt.

Naar de Engelstalige opinie op de website van de Europese Commissie (pdf).