Vergroot contrast

Ontwerpbesluit online handhaving auteursrechten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door Dutch FilmWorks (DFW) gemelde verwerking van persoonsgegevens (online handhaving van intellectuele eigendomsrechten) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat DFW van plan is om persoonsgegevens vast te leggen door gericht informatie over mensen te verzamelen met eigen onderzoek, zonder diegenen daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast is DFW van plan strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken.

Terinzagelegging van de stukken

Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van de AP en het protocol ‘Online handhaving intellectuele eigendomsrechten’ van DFW ook downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2017-02053.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 14 juli 2017, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.