Vergroot contrast

Ontwerpbesluit gedragscode slimme meters overige dienstenaanbieders

De Autoriteit Persoonsgegevens is voornemens om de door Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) gemelde verwerking van persoonsgegevens (Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters) rechtmatig te verklaren.

Inzage van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens en de gedragscode ook downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 6 juli 2016, de datum waarop het ontwerpbesluit in de Staatscourant is gepubliceerd.