Vergroot contrast

Onderzoeken Douane Informatiesysteem: toegang en privacyrechten

Op initiatief van de Supervision Coordination Group (SCG) voor het Douane Informatiesysteem (DIS) zijn 2 onderzoeken uitgevoerd in de aangesloten lidstaten. In Nederland heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) de onderzoeken uitgevoerd.

Het DIS (internationaal: Custom Information System (CIS)) wordt gebruikt voor het uitwisselen van douanegegevens tussen autoriteiten van de lidstaten. Bijvoorbeeld gegevens over fraude of drugssmokkel.

De SCG houdt onafhankelijk toezicht op het DIS. De SCG bestaat uit de nationale privacytoezichthouders van de EU-lidstaten en de European Data Protection Supervisor. Het CBP vertegenwoordigt Nederland in de SCG.

Toegang tot DIS

Eerst is onderzocht welke nationale autoriteiten per land toegang hebben tot de database van het DIS. Vervolgens is onderzocht of deze autoriteiten volgens de Europese regels ook toegang mogen hebben tot het systeem. Over het algemeen bleek dat op de juiste manier te gebeuren.

Wel geeft het onderzoeksrapport nog enkele aanbevelingen aan de lidstaten en aan de Europese anti-fraude autoriteit OLAF om de aanwijzing van daarvoor bevoegde autoriteiten te verbeteren. Er is geen actie vereist voor Nederland op dit punt.

Privacyrechten DIS

Het tweede onderzoek inventariseerde hoe de privacyrechten van burgers voor het DIS zijn geregeld in de verschillende lidstaten. Is er bijvoorbeeld voldoende informatie beschikbaar over die rechten, zoals het recht van mensen op inzage van hun persoonsgegevens in het DIS?

Ook in het rapport dat hierover is uitgebracht, staan aanbevelingen aan de lidstaten om te zorgen voor een effectieve uitoefening van de rechten van betrokkenen. Het CBP geeft de staatssecretaris voor de Nederlandse situatie in overweging om in de Douaneorganisatie aandacht te besteden aan de informatievoorziening over de rechten van betrokkenen bij de douaneautoriteiten.

Publicaties