Vergroot contrast

Onderzoek naar onleesbare vingerafdrukken in Eurodac-systeem

De Eurodac Supervision Coordination Group (ESCG), een samenwerkingsverband van toezichthouders op het Eurodac-systeem, heeft onderzoek gedaan naar de handelwijze van de nationale autoriteiten in het geval van onleesbare vingerafdrukken. Eurodac is het Europese systeem dat vingerafdrukken van vreemdelingen vergelijkt om te kunnen vaststellen welke lidstaat van de Europese Unie (EU) een asielverzoek in behandeling dient te nemen. Voor Nederland is dit onderzoek uitgevoerd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

​Onderzoeksvragen

In alle EU-lidstaten is onderzocht:

  • hoe de procedures en de praktijk zijn wanneer blijkt dat van een vreemdeling geen bruikbare vingerafdrukken kunnen worden afgenomen;
  • of in dat geval mogelijk negatieve gevolgen voor de vreemdeling zijn te verwachten;
  • of daarbij in de lidstaten problemen in de uitvoering worden ervaren. 

Conclusies en aanbevelingen

De ESCG heeft een onderzoeksrapport uitgebracht met conclusies en een aantal aanbevelingen aan de lidstaten en aan de Europese wetgever. Aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten wordt geadviseerd te zorgen voor duidelijke en bindende procedures voor het omgaan met onleesbare vingerafdrukken, terwijl die procedures ook tussen de lidstaten onderling consistent zouden moeten zijn. Ook doet de ESCG aanbevelingen voor de wijze waarop in een nieuwe afname van vingerafdrukken wordt voorzien.

Conclusie CBP

Het CBP heeft op grond van de beschikbare informatie geen opmerkingen bij de manier waarop de autoriteiten in Nederland omgaan met onleesbare vingerafdrukken van vreemdelingen.