Vergroot contrast

Noord-Brabantse werkgever vernietigt gegevens psychologische testen werknemers

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geconcludeerd dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ NB) de eerder vastgestelde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft beëindigd. Onderzoek van het CBP in 2012 wees uit dat BJZ NB in strijd met de wet psychologische testresultaten van zijn werknemers verzamelde.

Alle werknemers van BJZ NB waren sinds 2011 verplicht mee te werken aan een assessment voor personeelsbeoordeling en -ontwikkeling. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat voor de verwerking van de testresultaten geen wettelijke grondslag was, omdat van vrijelijk gegeven toestemming van de werknemers geen sprake was.

BJZ NB heeft in reactie op het onderzoek aangegeven de testresultaten niet langer te gebruiken en deze te hebben vernietigd.

​Het CBP oordeelde ook dat, anders dan BJZ NB naar voren bracht, het verplicht laten afnemen van een assessment door alle medewerkers niet noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
 
Een deel van de testresultaten, de functiegerelateerde competenties, was behalve door de betreffende medewerker ook in te zien door de leidinggevende. De gegevens die bij de testen werden verzameld zijn gevoelig van aard. Zij zeggen iets over de psychische gesteldheid, vaardigheden en beperkingen van betrokkenen.

Gerelateerd nieuws