Vergroot contrast

Nieuwe guidelines AVG open voor consultatie

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben een aantal nieuwe guidelines gepubliceerd die bepaalde begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verduidelijken. Deze guidelines staan nu open voor feedback. De openbare consultatie heeft als doel om de documenten waar nodig aan te vullen en te verrijken om deze zo praktisch mogelijk te laten zijn.

De nieuwe guidelines

De volgende guidelines zijn momenteel in consultatie:

Ook hebben de privacytoezichthouders een aantal nieuwe werkdocumenten gepubliceerd over internationaal gegevensverkeer onder de AVG die openstaan voor feedback. De volgende werkdocumenten zijn momenteel in consultatie:

Reageren

Reacties moeten in het Engels per e-mail ingediend worden via JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu en presidenceg29@cnil.fr. Met een cc naar de AP via guidelines@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Reacties op de guidelines over toestemming en transparantie kunnen ingediend worden tot en met 23 januari 2018. De openbare consultatie voor de werkdocumenten over internationaal gegevensverkeer sluit op 17 januari 2018.

Over de AVG-guidelines

De Europese toezichthouders publiceren guidelines en werkdocumenten om toe te lichten hoe zij bepaalde onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) interpreteren. Daarmee bieden zij organisaties handreikingen voor het verbeteren van de naleving van de privacywet. De AVG is de nieuwe Europese privacywet die 25 mei 2018 van toepassing wordt.

Meer informatie over de AVG

In het AVG-dossier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vinden organisaties uitgebreide informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de AVG. Waaronder over de guidelines die al definitief zijn vastgesteld. Organisaties en personen kunnen zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van de AP.