Vergroot contrast

Meldformulier datalekken offline 28-31 mei 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt vanaf maandag 31 mei 2021 een nieuw meldformulier voor datalekken in gebruik. Om de vernieuwing door te voeren, is het vanaf vrijdag 28 mei 9:00 uur tot en met maandag 31 mei 17:00 uur niet mogelijk om een datalek te melden.

AP houdt rekening met mogelijke vertraging

De meldplicht datalekken houdt in dat zowel bedrijven als overheden direct - en uiterlijk binnen 72 uur - een melding moeten doen bij de AP wanneer zij een (ernstig) datalek hebben.

Doordat het huidige formulier tijdelijk offline gaat, kunt u als organisatie een datalek mogelijk niet op tijd melden. De AP houdt daar rekening mee.

Moet u tussen 28 en 31 mei 2021 een datalek melden bij de AP? Dan krijgt u tot en met vrijdag 4 juni 2021 de tijd om dit datalek te melden.

Verbeteringen nieuw meldformulier

Het nieuwe meldformulier bevat een aantal verbeteringen voor de gebruiker. Zo wordt het aanvullen van een eerdere melding eenvoudiger. En kan de gebruiker tussentijds de voortgang opslaan, om er op een later moment verder aan te werken.

De livegang van het nieuwe meldformulier was 3 weken geleden al gepland, maar dat ging toen door omstandigheden helaas niet door.