Vergroot contrast

Last onder dwangsom voor Google wegens schending privacywetgeving

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft Google een last onder dwangsom opgelegd. Uit onderzoek van het CBP blijkt dat Google door middel van Street View auto’s 2 jaar lang systematisch en buiten medeweten van de betrokkenen het unieke nummer (het MAC-adres) van ruim 3,6 miljoen wifi-routers heeft vastgelegd in combinatie met de berekende locatie van de wifi-router. MAC-adressen in combinatie met een berekende locatie zijn in deze context persoonsgegevens omdat de gegevens informatie kunnen verschaffen over de houder van de wifi-router.

Het CBP stelt ook vast dat Google met dezelfde Street View-auto’s inhoudelijke communicatiegegevens (zogeheten ’payload data’) heeft verzameld. Uit het onderzoek blijkt dat deze informatie persoonsgegevens bevat, zoals emailadressen, medische gegevens en informatie over financiële transacties. 

Last onder dwangsom

In de last onder dwangsom wordt Google onder meer gesommeerd om binnen 3 maanden de betrokkenen zowel offline als online te informeren over de verzameling van gegevens over wifi-routers met Street View-auto’s door Google ten behoeve van zijn geolocatiedienst.

Bovendien moet Google binnen 3 maanden een online opt-outmogelijkheid aanbieden waarmee mensen zich kunnen verzetten tegen de verwerking van gegevens over hun wifi-routers.

Als Google de in de last genoemde maatregelen niet binnen de gestelde termijnen neemt, is het een dwangsom verschuldigd die kan oplopen tot maximaal 1 miljoen euro. Voorts moet Google de in Nederland verzamelde payload data binnen 4 weken vernietigen.

Overtredingen Google

Google heeft van 4 maart 2008 tot 6 mei 2010 met de rondrijdende Street View-auto’s gegevens verzameld over ruim 3,6 miljoen verschillende wifi-routers, zowel over beveiligde als onbeveiligde routers. Daarnaast heeft het bedrijf voor elke wifi-router een locatie berekend. Het bedrijf heeft hierdoor in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gehandeld.

MAC-adressen in combinatie met een berekende locatie zijn in deze context persoonsgegevens omdat de gegevens informatie kunnen verschaffen over de houder van de wifi-router. Google verzamelt nog dagelijks nieuwe gegevens over wifi-routers via de gebruikers van zijn geolocatiediensten. Het bedrijf is inmiddels gestopt met het verzamelen van wifi-gegevens met de Street View-auto’s.

Google heeft bovendien in strijd met de wet gehandeld door het verzamelen van inhoudelijke communicatiegegevens uit onbeveiligde wifi-netwerken. Het CBP heeft het door Google verzamelde gegevensverkeer geanalyseerd en persoonsgegevens aangetroffen. Dit zijn tot personen herleidbare gegevens, afkomstig uit de inhoud van e-mails en uit surf- en chatgedrag.

Een wifi-router zorgt ervoor dat computers binnen een netwerk onderling en met het internet verbinding kunnen maken. Elke wifi-router heeft een uniek nummer, een MAC-adres, dat door de fabrikant is vastgelegd in de hardware van de apparatuur.

Tegen het dwangsombesluit van het CBP staat bezwaar en beroep open.