Vergroot contrast

Honderden personen ten onrechte als verdachte geregistreerd bij politie Registratiekamer onderzocht berichtgeving over afloop van strafzaken

Persbericht, 14 februari 1996 Omdat parketten van rechtbanken in veel gevallen geen bericht sturen naar de politie over sepot, ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak, blijven honderden mensen geheel ten onrechte als verdachte geregistreerd in het politieregister. Dit blijkt uit een onderzoek van de Registratiekamer. Onderzocht is de gang van zaken in Gelderland, Drenthe en Zuid-Limburg. Er is voldoende reden om aan te nemen dat de situatie in de rest van Nederland niet anders is.

Als elke grond om iemand van een misdrijf te verdenken is komen te vervallen, moet het Openbaar Ministerie dit melden aan de politie. De persoon die aanvankelijk als verdachte was geregistreerd kan dan uit de politieregisters worden verwijderd. In een circulaire die in 1990 is gepubliceerd in de Staatscourant, is aangegeven in welke gevallen het Openbaar Ministerie bericht moet sturen naar de politie over de afloop van een strafzaak. Uit het onderzoek van de Registratiekamer blijkt dat die circulaire nauwelijks wordt nageleefd. Als verklaring geven parketten op dat het geautomatiseerde systeem COMPAS geen voorzieningen heeft om dergelijke berichten automatisch te produceren en dat het handmatig versturen van dergelijke berichten te veel tijd kost.

Het resultaat is dat honderden personen ten onrechte als verdachte te boek blijven staan. De Registratiekamer vindt dit onaanvaardbaar en zal er bij de hoofdofficieren van Justitie, de korpsbeheerders en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op aandringen dat op korte termijn maatregelen worden genomen.