Vergroot contrast

Gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens bij onderzoek en statistiek

De Marktonderzoeksassociatie (MOA), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) hebben een gedragscode opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens bij onderzoek en statistiek. Het CBP heeft deze gedragscode van een goedkeurende verklaring voorzien. De verklaring heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Persoonsgegevens worden binnen de sector onderzoek en statistiek op veel manieren verwerkt, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van opinie- of marktonderzoek. Met de gedragscode onderschrijft de sector het belang van een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van onder meer respondenten die meewerken aan een onderzoek.

Het CBP concludeert dat de gedragscode een nadere en praktische uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens, onder andere in de vorm van ‘tien gouden regels voor onderzoek & statistiek en gegevensbescherming’. Ook voorziet de gedragscode in een onafhankelijke beroepscommissie voor de behandeling van klachten en geschillen.
 
De gedragscode is in beperkte mate is aangepast ten opzichte van de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek uit 2004, waarvoor het CBP op 18 februari 2004 een goedkeurende verklaring had afgegeven.