Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders trekken samen op in aanpak social media

Een werkgroep van de samenwerkende Europese privacytoezichthouders gaat kijken hoe social media-platformen aan hun gegevens komen en hoe ze voorkomen dat anderen daar onrechtmatig toegang toe hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens wil een actieve rol spelen in deze werkgroep. Aleid Wolfsen, voorzitter: "Door de Europese samenwerking kunnen we steviger optreden tegen overtredingen. Daar is iedereen bij gebaat die social media gebruikt."

De werkgroep gaat in Europees verband een langetermijnstrategie ontwikkelen voor het gebruik van persoonsgegevens door social media. Uitgangspunt is de bescherming van persoonsgegevens tegen onrechtmatig gebruik op social mediaplatforms. De werkgroep kijkt niet alleen naar social media, maar ook naar andere partijen als datahandelaren en app-ontwikkelaars.

Facebook en Cambridge Analytica

Het instellen van de werkgroep vloeit voort uit een overleg dat de samenwerkende Europese privacytoezichthouders eerder deze week in Brussel voerden. De privacytoezichthouders hebben daar hun steun uitgesproken voor het grondige onderzoek dat de Britse privacytoezichthouder ICO is gestart naar de manier waarop Facebook persoonsgegevens heeft gedeeld met Cambridge Analytica en andere apps. Aleid Wolfsen: "De AP heeft intensief contact met de ICO, ook met betrekking tot de Nederlanders die zijn getroffen. We blijven vanzelfsprekend de ontwikkelingen op de voet volgen."

Nieuwe Europese privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese privacywet in werking, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet geeft mensen sterkere privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Organisaties worden bijvoorbeeld verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe zij die gebruiken en beveiligen. Mensen krijgen het recht data te laten verwijderen als ze niet langer willen dat een organisatie persoonsgegevens over hen verwerkt.

Vanaf 25 mei 2018 zal de Artikel 29-werkgroep, waar de socialmedia-werkgroep onder valt, worden opgevolgd door de European Data Protection Board (EDPB).

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=621779