Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders bespreken Google-uitspraak Europese Hof van Justitie

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de zogeheten Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben tijdens hun 96e plenaire vergadering op 3 en 4 juni 2014 onder meer gesproken over de twee recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie (EhvJ) die van belang zijn voor de bescherming van persoonsgegevens: de uitspraak over de dataretentierichtlijn en de uitspraak over de rol van zoekmachine Google bij de verwerking van persoonsgegevens.

De uitspraak van het EHvJ van 8 april 2014 waarin het de dataretentierichtlijn ongeldig heeft verklaard, heeft duidelijk gevolgen voor de nationale wetgeving over de bewaarplicht van telecomgegevens in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland. De Europese privacytoezichthouders hebben hierover gesproken en zullen  op korte termijn een eerste gezamenlijke reactie publiek maken.

De privacytoezichthouders hebben ook gesproken over de gevolgen van de uitspraak in de zogeheten ‘Costeja’-zaak van 13 mei 2014 waarin het EHvJ oordeelde dat exploitanten van zoekmachines verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens via de zoekmachine. WP29 zal na nadere analyse van de uitspraak richtlijnen opstellen voor privacytoezichthouders. Dit gebeurt met het oog op een eenduidige behandeling van klachten van mensen over het niet verwijderen van hun persoonsgegevens door zoekmachines. De privacytoezichthouders benadrukken daarbij dat het allereerst aan de zoekmachines zelf is om internetgebruikers de mogelijkheid te bieden om een verzoek tot verwijdering van zoekresultaten te doen.

De Artikel 29-werkgroep (WP29) heeft verder gesproken over de volgende onderwerpen:

Big data

Eind mei heeft adviseur John Podesta van de president van de Verenigde Staten, het rapport “Big data: seizing opportunities, preserving values” gepresenteerd. In reactie op dit rapport hebben de Europese privacytoezichthouders een brief gestuurd aan de adviseur met hun eerste gedachten over diens aanbevelingen (zie ook het bijbehorende persbericht). De privacytoezichthouders steunen vooral de aanbevelingen waarin wordt opgeroepen de rechten van Amerikaanse en niet-Amerikaanse burgers gelijk te trekken. Daarnaast is het goed om te zien dat in het rapport wordt erkend dat big data in sommige gevallen kan leiden tot discriminatie; Het is daarom zaak om te waarborgen  dat het recht op non-discriminatie niet wordt geschonden.

"Do Not Track" (DNT)

Het World Wide Web Consortium (W3C), een internationale community die standaarden voor het internet ontwikkelt, werkt sinds 2011 aan een standaard waarmee een internetgebruiker op een eenvoudige manier kan aangeven of hij gevolgd wil worden of niet (“Do Not Track”). Iedere internetgebruiker laat namelijk digitale sporen na bij het bezoeken van websites. Adverteerders maken gebruik van deze informatie, bijvoorbeeld door het tonen van op maat gemaakte advertenties.

W3C heeft onder meer een document opgesteld waarin wordt gespecificeerd hoe websites moeten reageren wanneer een gebruiker aangeeft niet te willen worden gevolgd (“Do Not Track”). Dit document is in publieke consultatie gebracht en WP29 heeft hierop per brief gereageerd. De privacytoezichthouders hebben aangegeven de ontwikkeling van een effectieve “Do Not Track”-standaard in beginsel toe te juichen. Bij een juiste toepassing door browser en websites, kan het voor internetgebruikers een goede manier zijn om via de browserinstellingen toestemming te verlenen voor het al dan niet mogen volgen op het web. Dit betekent dat in de praktijk het aantal hinderlijke pop-ups waarin om toestemming van de internetgebruiker gevraagd wordt voor tracking cookies minder kan worden.

Maar er is ook nog een aantal belangrijke kwesties dat nog moeten worden aangepakt. Een daarvan is de gebruikte terminologie. Deze zou overeen moeten komen met de terminologie in de relevante privacywetgeving. Vooral wat betreft de gebruikte term ‘de-identificatie’ heeft WP29 zorgen dat deze niet aansluit bij de definitie van anonimiseren in de Europese wetgeving.