Vergroot contrast

Conferentie wereldwijde privacytoezichthouders: meer transparantie op gebied van profilering

Bedrijven en overheden moeten transparanter worden over de wijze waarop zij met profilering omgaan en over de gegevens die voor het opstellen van profielen worden gebruikt. Die oproep doet Jacob Kohnstamm in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming. Alleen wanneer meer informatie wordt gegeven aan de samenleving, kan vertrouwen ontstaan in organisaties en de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan als zij deze voor profilering gebruiken.

Criteria voor gebruik profilering

​Dit staat in de slotverklaring van de Internationale Conferentie die eind oktober 2012 voor de 34e keer bijeen kwam, ditmaal in Uruguay (www.privacyconference2012.org). Jacob Kohnstamm presenteerde de zogenoemde Uruguay Declaration on Profiling aan het eind van de conferentie samen met zijn Uruguayaanse collega Felipe Rotondo, met wie hij de vergadering voorzat.

Deze slotverklaring bevat een weerslag van de discussie tussen de toezichthouders en geeft een aantal criteria waarmee rekening zou moeten worden gehouden wanneer gebruik wordt gemaakt van profilering. Naast de transparantievereiste gaat het onder meer om een zorgvuldige controle van de werking en uitkomsten van de profielen, inclusief de onderliggende rekenformules, interventie door een persoon en de wens voor een sterk en onafhankelijk toezicht door privacytoezichthouders.

Steeds meer gebruik profielen

In het besloten deel van de vergadering spraken de toezichthouders over de actuele ontwikkelingen op het gebied van profilering en de vele toepassingen van profielen in zowel de publieke als de private sector. Ongemerkt wordt steeds meer gebruik gemaakt van profielen, onder meer voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen door winkels, banken of verzekeraars, maar ook voor risicoanalyses bij grenscontroles of terrorismebestrijding.

Resoluties cloud computing en grensoverschrijdende samenwerking

Tijdens de besloten vergadering hebben de wereldwijde privacytoezichthouders tevens twee resoluties aangenomen. De Resolution on Cloud Computing gaat over de relatie tussen cloud computing en privacy. De verzamelde toezichthouders stellen dat cloud computing niet zou moeten leiden tot lagere standaarden op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens in vergelijking met andere manieren van gegevensverwerkingen.
 
In de tweede resolutie, de Resolution on the future of privacy, spreken de toezichthouders de wens uit om de grensoverschrijdende samenwerking tussen toezichthouders verder te verbeteren en de rechtsstelsels voor dataprotectie wereldwijd beter op elkaar af te stemmen.